Jak ustąpić pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym?

Każdy uczestnik ruchu drogowego jest bezwzględnie zobowiązany przepuścić pojazd uprzywilejowany. Nowe przepisy kodeksu drogowego jasno wskazują co jest autem uprzywilejowanym i jak należy się zachować na drodze w sytuacji, gdy nadjeżdża samochód na sygnale. Niedostosowanie się do przepisów jest jednoznaczne z otrzymaniem mandatu. Kładziemy na to nacisk na naszych kursach na prawo jazdy w Tczewie.

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Zgodnie z artykułem drugim kodeksu drogowego pojazd uprzywilejowany to pojazd, który wysyła niebieskie sygnały świetlne i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Pojazd porusza się przy włączonych światłach mijania lub drogowych. Auto uprzywilejowane to nie tylko karetka pogotowia, straż pożarna czy policja, ale także pojazdy jadące w kolumnie, w skład których

wchodzą samochody należące do:

  • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Służby Więziennej,
  • Straży Granicznej,
  • Biura Ochrony Rządu,
  • Agencji Wywiadu,
  • Kontroli Skarbowej,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym mogą się poruszać także samochody Służby Celnej, Straży Miejskiej, Służby Parku Narodowego, Inspekcji Transportu Drogowego i podmioty, które są uprawnione do wykonywania działań w zakresie ratownictwa górskiego.

W jakich sytuacjach pojazd uprzywilejowany może nie dostosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego?

Pojazd uprzywilejowany może nie stosować się do przepisów, gdy jest to sytuacja, w której dochodzi do ratowania życia, zdrowia bądź mienia. Ponadto dotyczy to samochodu poruszającego się w kolumnie lub wykonującego zadanie, którego celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom, które pełnią kierownicze stanowiska państwowe. Dodatkowo, gdy dochodzi do zapewnienia bezpieczeństwa bądź porządku publicznego.

Prawa pojazdu uprzywilejowanego

Pojazd uprzywilejowany z racji jaką spełnia, może w sytuacjach wymienionych powyżej nie dostosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. A mianowicie taki samochód może przekroczyć dozwoloną prędkość, nie dotyczy go zakaz wyprzedzania czy jazdy „pod prąd”. Kierowca takiego pojazdu może także wjechać na czerwonym świetle na skrzyżowanie.

Jak należy się zachować, gdy widzimy na drodze pojazd na sygnale?

Zapisy ruchu drogowego jednoznacznie określają jak należy się zachować w takiej sytuacji, a niedostosowanie się do przepisów skutkuje mandatem do 2,5 tysiąca złotych. Każdy kierowca uczestniczący w ruchu drogowym zobowiązany jest do zapewnienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Jego obowiązkiem jest utworzenie tzw. „korytarza życia”. Co to znaczy? A mianowicie jest to stworzenie wolnej przestrzeni pomiędzy pojazdami dla przejazdu auta ratowniczego poprzez niezwłoczne usunięcie się z drogi, a w razie potrzeby też zatrzymanie się samochodu. Pamiętaj, aby zachować spokój. Pomimo korytarza życia należy pamiętać, że w każdej sytuacji widząc na drodze pojazd uprzywilejowany należy ułatwić jego przejazd. Nie dopuszcza się tzw. „podczepiania się”, aby szybciej się przemieścić, czy też wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na terenie zabudowanym. Takie zachowanie grozi mandatem.