Prawo jazdy w Tczewie dla osób starszych

Wszystko co musisz wiedzieć o prawie jazdy kategorii B

Samochód od wielu lat jest nieodzownym środkiem komunikacji, który wykorzystujemy dla celów prywatnych, jak i zawodowych. Umiejętność prowadzenia pojazdu wzmaga komfort poruszania się osób, które zamieszkują na terenach podmiejskich. Ułatwia dojazd czy do miejsca pracy, czy do odległych miejsc na wakacje. Sprawdza się też w celach zarobkowych, a niejednokrotnie posiadanie prawa jazdy kategorii B jest warunkiem na uzyskanie intratnej pracy.

Niemalże każdy młody człowiek, który kończy 18 lat chce przystąpić do kursu prawa jazdy, aby uzyskać umiejętność prowadzenia samochodu a co za tym idzie zdobycie stosownego dokumentu uprawniającego do samodzielnej jazdy. Aby zostać posiadaczem takiego dokumentu niezbędne jest skończenie kursu, który jest w ofercie naszej szkoły OSK – Grzesiak w Tczewie i zdanie egzaminu państwowego.

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii B

Kurs tego typu pozwala nam na samodzielne prowadzenie pojazdu osobowego, dostawczego i ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jak również  daje możliwość  na podpięcie przyczepy lekkiej, tzn. takiej której waga nie przekracza 750 kg. Dodatkowo pozwala na podpięcie przyczepy innej niż lekka, aczkolwiek w takiej sytuacji łączna dopuszczalna masa obu pojazdów nie może przekroczyć 4,25 tony. Oczywiście bezwzględnym warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B jest ukończenie kursu i pozytywne zdanie egzaminu państwowego. Prawo jazdy kategorii B jest dokumentem, który poświadcza, że jego właściciel posiada umiejętności do samodzielnego prowadzenia pojazdów.

Kto może zapisać się na kurs prawa jazdy kategorii B

Do zaliczenia kursu prawa jazdy kategorii B warunkiem koniecznym jest ukończone 18 lat, aczkolwiek sam kurs można rozpocząć, nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności. Jednak w takiej sytuacji konieczna jest pisemna zgoda rodziców. Następnym etapem jest wykonanie badania lekarskiego, którego rezultatem będzie pozytywne orzeczenie lekarskie i uzyskanie indywidualnego numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Wniosek o nadanie numeru  PKK składa się w urzędzie starostwa powiatowego w wydziale komunikacji na terenie zamieszkania.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Szkolenie teoretyczne to wykłady i ćwiczenia.  W ofercie naszej szkoły OSK – Grzesiak w Tczewie oferujemy także opcję wyboru kursu teoretycznego za pośrednictwem platformy e-learningowej z dowolnie wybranego miejsca o czym decyduje uczestnik kursu. Część teoretyczna składa się z co najmniej 30 godzin lekcyjnych, podczas których osoba prowadząca zajęcia zapoznaje kursantów z zasadami kierowania pojazdem, jak również poruszania się w ruchu drogowym. Zajęcia dotyczą także obowiązków i praw kierowcy, jak i podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów.

Po przeprowadzeniu wykładów teoretycznych kursant przystępuje do części praktycznej. Zajęcia praktyczne to minimum 30 godzin zegarowych prowadzonych przez instruktora jazdy w specjalnie dostosowanym pojeździe osobowym. Część praktyczna kursu rozpoczyna się od ćwiczeń na placu manewrowym, następnie po opanowaniu podstawowych zasad wprowadza się poruszanie w drogach miejskich.

Samochód do kursu w Tczewie